Mid-page advertisement

Thủ tục ly hôn và dịch vụ tư vấn hôn nhân

Thứ sáu - 24/03/2023 00:10
THỦ TỤC LY HÔN VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÔN NHÂN CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HANEL
Thủ tục ly hôn và dịch vụ tư vấn hôn nhân
THỦ TỤC LY HÔN VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÔN NHÂN

1. Khái niệm ly hôn:
Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
2. Các trường hợp ly hôn tại Việt Nam:
Hiện nay, pháp luật cho phép vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn; Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.
Các trường hợp ly hôn ở Việt Nam hiện nay gồm:
2.1. Thuận tình ly hôn:

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.
2.2. Ly hôn theo yêu cầu của một bên (ly hôn đơn phương):
Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.
Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.
Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 “khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.” thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.
3. Chuẩn bị hồ sơ ly hôn bao gồm:
- Bản chính giấy chứng nhận kết hôn, trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn;
- Căn cước công dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực);
- Giấy khai sinh của các con (nếu có con chung, bản sao có chứng thực);
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản chung (nếu có tài sản chung, bản sao có chứng thực).
- Hồ sơ tài liệu chứng minh việc một bên đang ở nước ngoài (đối với trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài).
- Đơn ly hôn.
4. Quy trình ly hôn:
4.1. Quy trình thuận tình ly hôn:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin ly hôn thuận tình.
Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện là nơi có thẩm quyền giải quyết thủ tục ly hôn cấp sơ thẩm.
Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: “Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.” Do đó, sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, hai vợ chồng thuận tình ly hôn thì có thể thỏa thuận đến Tòa án nơi cư trú của vợ hoặc của chồng để làm thủ tục. Hồ sơ ly hôn có thể nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua đường Bưu điện.
Bước 2: Tòa án phân công thẩm phán giải quyết.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết.
Bước 3: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu thuận tình ly hôn.
Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán:
a) Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
b) Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;
c) Trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.
Bước 4: Tòa án thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu giải quyết vụ việc thuận tình ly hôn:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.
Bước 5: Tòa án chuẩn bị xét đơn yêu cầu và mở phiên họp công khai để giải quyết việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.
Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời gian chuẩn bị này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp giải quyết và tiến hành mở phiên họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định. Khi đó, Thẩm phán sẽ tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, giải thích quyền, nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ với con, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.
Bước 6: Ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.
Trong trường hợp hòa giải thành, vợ chồng sẽ đoàn tụ với nhau thì Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu ly hôn của họ.
Trường hợp hòa giải không thành, vợ chồng vẫn muốn ly hôn thì Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn; b) Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con; c) Sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con.
Dựa vào các bước nêu trên, tổng thời gian giải quyết 01 vụ việc ly hôn thuận tình là từ 02 đến 04 tháng, tùy từng vụ việc cụ thể.
4.2. Quy trình đơn phương ly hôn:
Bước 1. Nộp hồ sơ ly hôn đơn phương.

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về hôn nhân và gia đình. Do đó, trong trường hợp đơn phương ly hôn, Tòa án nơi có thẩm quyền giải quyết sẽ là nơi bị đơn cư trú, làm việc.
Tại khoản 1 Điều 35 BLTTDS, những tranh chấp về hôn nhân và gia đình sẽ do Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. Nhưng nếu những vụ án ly hôn này có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài thì Tòa án cấp huyện không có thẩm quyền mà thuộc về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Như vậy, nếu hai công dân Việt Nam ly hôn trong nước thì nộp hồ sơ ly hôn đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị yêu cầu ly hôn đơn phương cư trú hoặc làm việc. Nếu có yếu tố nước ngoài sẽ do Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
Bước 2: Xử lý đơn xin ly hôn đơn phương.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:
a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn;
c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại mục a, b, c, d phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
Bước 3: Nộp tạm ứng án phí ly hôn đơn phương.
Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.
Bước 4: Chuẩn bị xét xử.
- Thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
+ Lập hồ sơ vụ án;
+ Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
+  Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
+ Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
+ Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;
+ Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
+ Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải;
- Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây:
+ Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;
+ Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
+ Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
+ Đưa vụ án ra xét xử.
Bước 5. Xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn đơn phương.
Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.
Thủ tục xét xử vụ án ly hôn đơn phương tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, nếu đương sự vắng mặt thì phiên tòa sẽ được hoãn. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự vẫn vắng mặt thì tùy vào từng trường hợp cụ thể, tòa án có thể hoãn phiên tòa hoặc xét xử vắng mặt... Do đó, vợ chồng cần lưu ý về việc nên có mặt theo giấy triệu tập hợp lệ của Tòa án, bởi vắng mặt có thể ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của mình.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự được Tòa án cấp trích lục bản án. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự..
5. Dịch vụ ly hôn nhanh chóng, uy tín, giá cả hợp lý của Văn phòng Luật sư Hanel.
5.1. Chi tiết về dịch vụ ly hôn:

Theo khoản 4 Điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.
Theo quy định trên, pháp luật không cho phép đương sự trong vụ việc ly hôn ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Đối với việc thuận tình ly hôn cũng yêu cầu phải có vợ, chồng trực tiếp tham gia, nếu không Tòa án sẽ đình chỉ giải quyết.
Vậy dịch vụ ly hôn có tác dụng gì, khi mà đương sự không được ủy quyền cho người khác trong việc ly hôn?
Dịch vụ ly hôn là dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho khách hàng trong việc giải quyết ly hôn bao gồm tư vấn, soạn thảo, nộp đơn thay khách hàng; làm việc với các đương sự, tham gia hòa giải, giải quyết các vướng mắc tài sản...các công việc khác theo ủy quyền.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, thời gian giải quyết của một vụ ly hôn thuận tình kéo dài khoảng 02 - 04 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn. Trong trường hợp đơn phương ly hôn, thời gian giải quyết kéo dài hơn, có thể từ 04 - 06 tháng. Trên thực tế, do có thể phát sinh những tranh chấp về quyền nuôi con, về tài sản thì thời gian giải quyết còn có thể kéo dài hơn, đem lại nhiều mệt mỏi, áp lực cho những người trong cuộc.
Giải quyết ly hôn nhanh nhất nhằm kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc một cách nhanh chóng, tránh việc lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc, rủi ro pháp lý là mong muốn của rất nhiều người. Đáp lại nguyện vọng đó, Văn phòng Luật sư Hanel cung cấp dịch vụ ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.
5.2. Dịch vụ ly hôn thuận tình của Văn phòng luật sư Hanel bao gồm:
+ Giải đáp những vướng mắc hay đề pháp lý khách hàng cần làm rõ;
+ Hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn ly hôn và hướng dẫn cung cấp giấy tờ khác liên quan;
+ Thay mặt khách hàng nộp đơn và làm việc với Tòa án có thẩm quyền;
+ Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục ly hôn cho đến khi có Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.
+ Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn các vấn đề như giải quyết tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn; tiền trợ cấp nuôi con sau khi ly hôn và chế độ chăm sóc, thăm nom con sau ly hôn (nếu có).
Chỉ 7 – 10 ngày hoàn thành thủ tục thuận tình ly hôn cho khách hàng. Bạn sẽ chỉ phải lên Tòa án 01 lần duy nhất cùng Luật sư, tất cả công việc còn lại đều được chúng tôi triển khai đảm bảo nhanh và thuận tiện.
5.3. Dịch vụ pháp lý về ly hôn đơn phương của Văn phòng Luật sư Hanel bao gồm:
+ Tư vấn điều kiện ly hôn đơn phương;
+ Hướng dẫn khách hàng cung cấp các tài liệu, chứng cứ cần thiết;
+ Hướng dẫn, tư vấn, soạn thảo đơn ly hôn và các giấy tờ liên quan cho khách hàng để nộp tại Tòa án có thẩm quyền;
+ Tư vấn vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng;
+ Tư vấn quyền nuôi con;
+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách khi ly hôn đơn phương tại tòa án;
+ Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục ly hôn đơn phương cho đến khi có quyết định ly hôn của Tòa án.
Văn phòng Luật sư Hanel với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lỹ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ly hôn sẽ cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ ly hôn uy tín nhất, nhanh chóng nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách chỉ với chi phí từ 10 triệu đồng. Cam kết bảo mật và riêng tư tuyệt đối dữ liệu cá nhân của quý khác.
Trên đây là toàn bộ nội dung về thủ tục ly hôn và dịch vụ ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương mà chúng tôi cung cấp đến Qúy khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể và có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với Văn phòng Luật sư Hanel để được hỗ trợ:
Đơn vị
Văn phòng Luật sư Hanel (Công ty Luật TNHH MTV Pháp lý Hanel)
Địa chỉ
Tầng 2 số 39 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại
098 999 2007 - 04.66514061
Email
vanphongluatsuhanel@gmail.com 

Tác giả: Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO CÁC HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ CHÍNH

TƯ VẤN NHANH

Văn phòng 39 Nguyễn An Ninh


Văn phòng TT Vân Đình


Thích Fb của Hanel

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay887
  • Tháng hiện tại24,184
  • Tổng lượt truy cập712,422

Đến với Văn phòng luật HANEL tại thị trấn Vân Đình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây